Icon pin Icon pin

PE?TERA DE LA ROMNE?TI SINONIMII: Pe?tera cu Ap?, Pe?tera Romne?ti-Fere?e?ti, Pe?tera Mare de la Fere?e?ti.

LOCALIZARE ?I C?I DE ACCES: Dintre pe?terile existente n bazinul superior al rului Bega, Pe?tera de la Romne?ti este cea mai mare ?i mai interesant?. Ea este situat? la sud-est de satul Romne?ti (com. Tome?ti, jud. Timi?), n versantul stng, bine mp?durit, al V?ii Pustinia, la 2,2 km n amonte de confluen?a acestui pru cu Bega Poienilor. Mai exact este s?pat? n versantul nordic al Dealului lui Filip, numit Dosu Pe?terii la 370 m altitudine . Din satul Romne?ti exist? dou? c?i de acces :

  • pe drumul Fr?sne?tilar, care urmeaz? Valea Bega Poienilor pn? la confluen?a cu Valea Pustinii, apoi pe aceast? vale pn? n apropierea unei cariere de calcar (4 km), de unde se urc? piepti? pe versantul stng urmnd o c?rare n pant? foarte abrupt?, pn? la intrare ;
  • pe drumul care urmeaz? cump?na de ape, peste Dealul Strc ?i peste Meri?orul pn? la o mic? n?euare, de unde se merge pe o potec? ce coboar? spre pe?ter? (o or? de mers pe jos).

Greu de g?sit f?r? c?l?uz? din sat.

DATE ISTORICE: Primele studii geologice ?i faunistice sunt efectuate de T. Orthmayr (1872). n 1963 pe?tera face obiectul unor cercet?ri moderne complexe ?i se ntocme?te planul cavit??ii (?t. Negrea, A. Negrea, V. Sencu ?i L. Boto??neanu, 1965).

DESCRIERE: Galeriile accesibile turi?tilor nsumeaz? 340 m ?i sunt dezvoltate n plan orizontal pe fisuri tectonice prin care a circulat cndva apa de infiltra?ie Prima parte este s?pat? n calcare dolomitice cenu?ii sau alb-g?lbui, iar restul ntr-o brecie tectonic? (caz unic n Romnia). Dup? explorarea recent? a hornurilor de c?tre cercul de speologi amatori Cristal din Timi?oara, pe?tera m?soar? 1 386 m pe 68 m denivelare. Intrarea lat? de 9,5 m ?i nalt? de 2 m permite intrarea luminii pn? la 70 m. Galeria principal? este aproape dreapt?, de mari dimensiuni, cu l?rgiri la intersec?ia fisurilor tectonice, cea mai mare fiind Sala Liliecilor. Din aceast? sal? se desfac mai multe culoare, unele devenind impenetrabile prin ngustare. Apa de condensare ?i infiltra?ie, abundent? n timpul ploilor, alimenteaz? cteva gururi ?i micro-gururi sau b?lte?te pe plan?eu. Pe pere?i ?i tavan, mai ales n partea terminal?, exist? hieroglife de coroziune, septe ?i stlpi de coroziune, iar n multe locuri argil? de decalcifiere, aranjat? sub aspect de piele de leopard, atrage pl?cut privirea vizitatorilor. Fiind ntr-o faz? incipient? de concre?ionare, pe?tera con?ine pu?ine stalactite fistuloase (macaroane), scurgeri parietale destul de variate, crust? stalagmitic? cu gururi ?i perle de cavern?, stalagmite, domuri ?i coloane (dintre care una de 7 m numit? Tibia ?i Peroneul, fracturat? din cauza deplas?rii plan?eului). Sub colonia de rinolofi aflat? la 20 m n?l?ime n Sala Liliecilor exist? guano foarte umed. S?p?turile speciali?tilor au dat la iveal? oase de urs de cavern? ?i obiecte provenind de la o a?ezare neolitic? : un depozit de cereale, ceramic? apar?innd culturilor de Tisa ?i Co?ofeni, precum ?i o vatr? acum reconstituit? ?i expus? n Muzeul din Timi?oara, unde se p?streaz? ?i resturile de urs de cavern?.

CONDI?II DE VIZITARE: n trecut pe?tera era des vizitat? de localnici, care au exploatat guanoul ?i au degradat unele concre?iuni. De?i neamenajat?, este u?or de parcurs. Sunt necesare casc? de protec?ie ?i mbr?c?minte c?lduroas? sub salopet? (temperatura aerului 6,5-8,5C). Aten?ie la s?p?turile din zona intr?rii ?i la guanoul umed ?i lunecos din fund. Timp de vizitare : or?.

Cea mai frumoas? sal? natural? de concerte (din Romnia) exist? de 100 de milioane de ani.

Înapoi la obiective turistice